مهندسین آینده ساز

فردایی آزاد برای مهندسین جوان

در گفتار خود ما همیشه روی این موضوع تاكید داشتیم كه معماری یك مقوله فرهنگی اجتماعی است كه ریشه‌های عمیق در گذشته هر ملت دارد و اصولا معماری،‌بدون گذشته‌اش بی‌مفهوم خواهد بود. فرهنگ غربی بعد از رنسانس با گذار از تفكرات فلاسفه طرفدار لیبرالیسم و كاپیتالیسم و ماركسیسم و اومانیسم كه ریشه‌های اجتماعی ما دیگری را در غرب قوت بخشیده‌اند. امروز فلسفه نیهیلیسم یا پوچ‌گرای را تجربه می‌كند و تجلی این شیوه تفكر در معماری غربی به صورت رد ارزش‌ها و آزادی بی‌قید و شرط معمار در به كارگیری عناصر معماری است. شیوه جدید معماری غرب پوچ پنداشتن تمامی اصول حاكم بر معماری است و فضای این معماری فضای پرورش نسل «هیپی»،‌ «پانگ» و «رپ» است. امروزه در جوامع غربی ما شاهد تغییرات دایمی در تمامی اركان اجتماعی هستیم و تلاطم بی‌وقفه در تمامی مناسبات اجتماعی، بی‌اطمینانی را در جامعه غربی به دنبال آورده، همه مناسبات ثابت با سلسله ایده‌ها و نظرات خدشه‌ناپذیرشان به دور ریخته می‌شوند و هر چیز مقدسی بی‌تقدس می‌شود و نهایتا پوچ‌گرایی بر همه چیز حاكم شده جدیدترین كارهای معماران معروف غربی نمونه آخرین تحولات معماری غربی یعنی پوچ‌گرایی است كه متأسفانه امروز ما شاهد جرقه‌هایی از تقلید صرف از كارهای آنها كه حاكی از عدم شناخت زمینه‌های علمی موضوع است نزد دانشجویان جوان در دانشكده‌های معماری هستیم.

در اینجا طرح یك سئوال اهمیت موضوع را روشن‌تر خواهد نمود. سئوال این است:

فرهنگ اجتماعی فلسفی در مملكت ما تفكرات لیبرالیسم و كاپیتالیسم و ماركسیسم و اومانیسم را تا چه میزان تجربه كرده است كه امروزه باید شاهد نتایج تجربیات آنها در عمیق‌ترین اركان فرهنگی كشورمان یعنی معماری و شهرسازی و به دنبال آن در سایر اركان فرهنگی كشور باشیم؟

یادآور می‌شود كه اصولا هنر باید مفهوم عمیق فرهنگی داشته باشد، تغییرات پی در پی هنر را به مد مبدل می‌نماید و هنر مد خالی از محتوای فرهنگی است و هر جامعه با بحران فرهنگی به سرعت دچار از خود بیگانگی می‌شود كه پیامدهای آن تغییر در مناسبات اجتماعی و بی‌اطمینانی در سطح جامعه خواهد بود و در این صورت داعیه مبارزه با تهاجم فرهنگی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ امروز معماری به عنوان كالبد فرهنگ جامعه دستخوش شدیدترین تهاجمات بیگانه شده و متاسفانه ما از درك آن عاجز هستیم و تا زمانی كه ما نقش و اهمیت فضای معماری را در شكل دادن به فرهنگ و تربیت نسل‌های جامعه عمیقا درك نكنیم قادر به احیا فرهنگی جامعه نخواهیم بود. نگاهی به ساخت و سازها در سطح تهران حكایت از سقوط غم‌انگیز هویت فرهنگ معماری پربارمان را دارد. ریشه‌یابی این جریانات نیاز به بررسی‌های بس عمیق دارد. كارشناسی و شناخت آنها چندان هم ساده نیست. با این وجود متأسفانه در هیچ یك از سلسله مراتب، علمی (دانشكده‌های معماری) سیاست‌گذاری (وزارت مسكن و شهرسازی) و دستگاه‌های اجرایی، شاهد برنامه‌ریزی و برخورد صحیح برای مقابله با این مساله نیستیم.

در دانشكده‌های معماری،‌ دانشجویان در زمینه‌های شناخت علمی معماری‌های گذشته و معاصر در جهان آموزش نمی‌بینند و بدون داشتن شرایط ذهنی لازم، مجلات معماری خارجی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و نتیجه آن تقلید بصری دانشجویان از معماری غربی بدون آشنایی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی لازم از آنهاست، حال آنكه از نقطه‌نظر علمی اگر ما به معماری به عنوان یك پدیده اجتماعی بنگریم لازم خواهد بود كه برای شناخت این پدیده روند تكاملی‌اش مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. یعنی دانشجویان باید شكل علمی و با تحلیل همه‌جانبه در روند شكل‌گیری و شناخت قرار گیرد. یعنی دانشجویان باید به شكل علمی و با تحلیل همه‌جانبه در روند شكل‌گیری و شناخت ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی معماری غربی قرار گیرند. هم‌چنین باید در دانشكده‌های ما تاریخ معماری این سرزمین به دقت مورد ارزیابی و موشكافی قرار گیرد. اینها نخستین و مهم‌ترین قدم در زمینه شناخت ارزش‌های واقعی در معماری است. در این صورت دانشجویان با درك و آگاهی و شناخت از این پدیده با نگرشی واقع‌بینانه در اجتماع حرفه‌ای حضور خواهد یافت و مسلما، بسیارند از ایشان كه با تعهد حرفه‌ای در شغل خود، دست كم بر این آشفته بازار دامن نخواهند زد.

وزارت مسكن و شهرسازی نیز به عنوان ركن سیاست‌گذار معماری و شهرسازی غرق در بحران مسكن و جو ناشی از آن است. مشكلات اقتصادی و شرایط ناشی از آن در زمینه‌ تامین مسكن باعث شده كه برنامه‌ریزی این سازمان عملا، فقط در زمینه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی مسكن محدود شود شهرداری‌ها نیز به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه‌های ناظر بر اجرای معماری متاسفانه خود آتش بیار معركه هستند. نتیجه كار چیزی است كه ما امروز در سطح شهر تهران ناظر آن هستیم و رفته رفته شاهد شیوع آن در سایر نقاط كشور خواهیم بود.

در خاتمه اشاره به این موضوع ضروری است كه امروز مشكلات اقتصادی و اجتماعی باعث غفلت از فرهنگ معماری و بی‌اعتنا شدن به این مقوله پرارزش فرهنگی شده است و زمانی به این غفلت پی خواهیم برد. كه جبران آن بسیار مشكل است. مشكل ما در این زمینه نیز تكرار همان مشكل عقده‌های عقب‌ماندگی تكنولوژیكی از كشورهای غربی است كه در نزد عده‌ای از متخصصان باعث به وجود آمدن این تفكر شده است كه تنها راه رشد و توسعه همانا پیروی از الگوهای كشورهای توسعه یافته غربی است این عده اعتقاد دارند كه كشورهای جهان سوم مجبورند روند مدرن‌سازی را با نقاب غربی‌سازی طی كنند كه در این صورت ما متحمل آسیب دوگانه‌ای خواهیم بود زیرا بی‌هویتی قومی در مواجه با خردگرایی اقتصادی و تكنولوژیكی غرب نتیجه امواج زلزله‌ای است كه بدون شك خودكشی فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

توضیحات:

1- معماری پست مدرنیزم به معنای معماری بعد از مدرنیزم است و فلسفه آن به ظاهر بر مبنای ارزش دادن به فضای زندگی انسان در معماری و شهرسازی است. چیزی كه در معماری و شهرسازی مدرن فراموش شده و به قول برخی از طرفداران این جنبش، معماری مدرن ماشین را به انسان اولویت داده كه شروع این حركت جدید عملا در دهه پنجاه و آغاز سال‌های 1960 در اروپا و آمریكاست.

در حقیقت معماری مدرن كه با شروع قرن بیستم در اروپا نسج می‌گیرد به دنبال صنعتی شدن كشورهای غربی و برای پاسخ به نیازهای روزافزون ساختمان‌سازی روش‌هایی را پیشنهاد می‌كند كه در آنها سرعت ساخت، استفاده از تكنولوژی مدرن و حذف تزیینات دست و پاگیر و از همه مهم‌تر عملكردگرایی در اولویت قرار می‌گیرند و بر این اساس معماران مدرن به مبارزه با شیوه‌های معماری سنتی اروپا برخواسته و ارزش‌های تاریخی را در معماری نفی می‌كنند. پیدایش جنبش پست مدرنیزم در دهه پنجاه نتیجه بحران اجتماعی و فرهنگی‌ای است كه معماری مدرن به دنبال دارد. طرفداران پست مدرنیزم نفی ارزش‌های انسانی را در معماری و شهرسازی مدرن به شدت مورد انتقاد قرار داده و نهایتا بر این باورند كه معماری باید صرفا به نیازهای فیزیكی انسان نیاندیشد. بلكه نیازهای روحی و معنوی انسان می‌بایست در معماری و شهرسازی مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس بسیاری از معماران پست مدرنیزم الگوبرداری از معماری‌های گذشته را در كارهای خود به شدت مورد استفاده قرار می‌دهند. از طرف دیگر روند جریانات سیاسی، اقتصادی در غرب این شیوه جدید را به سرعت جهت داده و عملا این سبك ابزاری در جهت شكل دادن به ساختمان‌های مجلل و كاخ‌های سرمایه‌داران غربی می‌شود. در حقیقت ادعای سردمداران این جنبش در جهت ارایه راه‌حل بحران معماری مدرن به دنبال خود بحران دیگری به وجود می‌آورد كه همانا تنوع‌پرستی و بحران مد معماری است. چنانچه در چند دهه اخیر جنبش‌های جدیدی یكی پس از دیگری با عمر كوتاه در صحنه معماری كشورهای غربی ظاهر شده‌اند.

2- نمای لندنی: نام اشتباه روی این‌گونه نماها كه صرفا از طریق تقلید بصری رواج پیدا نموده و به نمای لندنی و یا نمای رمی موسوم گردیده، در حقیقت مربوط به شیوه‌ای از معماری است كه معمار معروف دوره رنسانس ایتالیا «آندره پا لادیو» با استفاده از عناصر معماری یونان و رم باستان پایه‌گذاری نموده و به كلاسی سیزم معروف است.

این معمار ایتالیایی یا به طور دقیق‌تر معمار «ونیزی»، بیشتر در ساخت بنای قصرها و ویلاهای اشراف ایتالیایی این روش را مورد استفاده قرار می‌داد. دیدگاه‌های خاص او در بازگشت به معماری پرشكوه یونان و به خصوص رم باستان، بعدها به شیوه «پالادیانیزم» معروف شد.

از طرفی سبك معماری رنسانس در كشورهای اروپای شمالی به خصوص انگلیس با تاخیر نسبتا زیادی اشاعه پیدا كرد و این كشورها بیشتر ترجیح می‌دادند با سنت معماری خودشان یعنی سبك گوتیك بناهای خود را بسازند بعد از نفوذ معماری رنسانس در انگلیس رفته رفته معماران انگلیسی گرایش به روش پالادیورا انتخاب و این شیوه در انگلستان بسیار متداول شد و سپس در مستعمرات انگلستان نیز صاحب منصبان انگلیسی قصرهای خود را به این شیوه بنا می‌كردند و از آنجایی كه شهر لندن مركز انگلستان بیشترین محل این نوع بناهاست. لذا در نزد عده‌ای كه از این شهر دیدن كرده‌اند. این شیوه نمای لندنی لقب گرفته است و عده دیگری كه كم و بیش با معماری رم باستان آشنایی دارند این شیوه را نمای رمی لقب داده‌اند.

توضیح: سبك رنسانس در دومین دهه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا آغاز شد و كارهای «پادلایو» معمار ونیزی مربوط به قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم مربوط می‌شود و شیوع سبك پالادیود در انگلیس به قرن هجدهم مربوط است.

 

 

 

صفحات جانبی

سلام به وبلاگ مهندسین آینده ساز خوش آمدید "شما میتوانید مقالات مربوط به رشته های عمران و معماری را از این وبلاگ دریافت کنید. همچنین شما می توانید برای دیدن نمونه کارای ماکت سازی به قسمت مربوط مراجعه نمائید"
سلام با شرکت در نظر سنجی ما را در ساخت یک وبلاگ ایده آل خود یاری کنید
ccxg2ry69w3kgps6pwe.jpg شمادوستان می توانید مطالبی که می خواهید در این وبلاگ باشد را برای ما مطرح کنید تا درصورت موجود بودن در آرشیو آن را در وب بگذاریم با تشکر از شما میثم دمی "

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Bahar-20 بهاربیست

Powered by WebGozar


آخرین پست ها


نویسندگان


نظرسنجی

  • کدام یک از موضوع های این وبلاگ برای شما جذابتر بوده ؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها


]چاپ یاداشت

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>
blog
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

سلام دوستان از بازیدتان کمال تشکر را دارم <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> Add to Favorites <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> آپلود عکس
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو