مهندسین آینده ساز

فردایی آزاد برای مهندسین جوان

4-2- عوامل و پارامترهای مؤثر در عملكرد صوتی سازه‌های فولادی جدار نازك
برای تعیین پارامترهای مؤثر در عملكرد صوتی دیوارها و كف‌های سازه‌های فولادی جدار نازك و نیز دستیابی به بهینه‌ترین و اقتصادی‌ترین جزئیات اجرایی، آزمایشات و تحقیقات مختلفی توسط سازمانها، تولیدكنندگان مصالح ساختمانی و سازندگان، انجام شده است.
در این بخش به برخی نتایج مهم كه از این تحقیقات بدست آمده اشاره می‌گردد.
4-2-1- كنترل تراگسیل در دیوارهای فولادی جدار نازك با پوشش گچی
تحقیقات نشان می‌دهد فاكتور اصلی برای كنترل صدا در دیوارها، مستقل كردن پانل‌های گچی در دو سمت مختلف دیوار (دو جداره كردن دیوار) می‌باشد. در غیر اینصورت گذاشتن مصالح جاذب صدا در فضاهای بین ستونها (
Cavity) تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. در صورت استفاده از دیوار دو‌جداره، برای كاهش هرچه بیشتر تراگسیل، می‌توان دانسیته مصالح، عمق فضای میانی ستون‌ها (cavity depth) و ضخامت مصالح جاذب صدا را افزایش داد.
برای جداسازی دیوار، علاوه بر استفاده از دیوار دو جداره می‌توان از كانالهای میراگر
     (Resilient Channel) نیز استفاده نمود. RC یك مقطع كلاهی شكل  و با ضخامت نازك (0.5mm) و با انعطاف‌پذیری بالا می‌باشد. این مقاطع به صورت عمود بر  studهای دیوار اجرا شده و مطابق شكل (6) یك سمت آنها به  studهای فلزی و سمت دیگر آن به پانل‌های گچی متصل می‌گردد. RC باعث از بین بردن پل صوتی ایجاد شده از طریق  Studهای دیوار می‌شود.

جرم واحد سطح لایه‌های گچ بسیار مهم بوده و با STC ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر جرم واحد سطح پانل‌های گچی بیشتر باشد، پارامتر STC بالاتر خواهد بود. شكل (7) نشان می‌دهد كه در دیوارهای بدون لایه جاذب صوت (مثل پشم سنگ)، وزن لایه گچ بیشترین تأثیر را در STC دارد، بطوریكه با دو برابر شدن جرم واحد سطح پانل گچی، STC به مقدار 10 واحد افزایش پیدا می‌كند‌. لذا در كارهای ساختمانی و تهیه پانل‌های گچی، تنها با ضخامت نمی‌توان پانل گچی را انتخاب نمود و بایستی دانسیته این پانل‌ها نیز در نظر گرفته شود.
افزایش عمق
  Studهای دیوار، برای بالا بردن درجه STC دیوار نقش مهمی‌ ‌دارد. آزمایشاتی كه برای تعیین اثر عمق  Studها در عملكرد صوتی دیوارها انجام شده، نشان می‌دهد در صورت دو برابر كردن عمق فضای میان پانل‌های گچی دو طرف دیوار، با وجود لایه‌های جاذب صوت (پشم سنگ)، STC به میزان 10 واحد افزایش یافته و در حالت بدون لایه‌های جاذب صوت در داخل دیوار، STC به میزان 4 واحد افزایش پیدا می‌كند.
نمودار شكل (8) اثرات افزایش عمق
Stud‌های دیوار را (و افزایش فضای خالی بین پانل‌های گچی دو طرف دیوار) در درجه STC دیوار نشان می‌دهد. این‌نمودارها برای دو حالت استفاده از یك عدد پانل گچی در هر سمت دیوار و یا دو عدد پانل گچی در هر سمت دیوار ارائه شده است. همانطور كه در این منحنی‌ها مشخص است، علاوه بر اثر عمق در میزان STC، استفاده از دو عدد پانل گچی در طرفین دیوار، باعث افزایش 10 واحدی STC نسبت به حالت استفاده از یك عدد پانل گچی برای پوشش دیوار، می‌گردد.
نتایج آزمایشات نشان می‌دهد كه موقعیت قرارگیری لایه‌های جاذب صوت در وسط دیوار و یا نزدیك‌تر به یكی از پانل‌های گچی تأثیری در میزان
STC ندارد. همچنین نوع ماده جاذب صوت تأثیری در افزایش و یا كاهش STC ندارد.
افزایش فاصله
Stud‌های دیوار از 40cm به 60cm باعث بهبود STC به میزان یك تا دو واحد می‌گردد.
4-2-2- كنترل تراگسیل هوابرد و كوبه‌ای در كف‌های سازه‌های فولادی جدار نازك

كف‌های سازه‌های فولادی جدار نازك به طور عموم شامل سه بخش ذیل است كه بسته به نوع كاربری و ملزومات آكوستیكی و آتش، جزئیات آن تكمیل‌تر می‌گردد.

• پوشش كف از جنس Plywood و یا OSB با ضخامت 13 میلی‌متر

• تیرچه‌های سقف از نوع مقطع C شكل با فواصل 60 و یا 40 سانتی‌متری و با عمق حداقل 20 سانتی‌متر

• پانل گچی زیر كف برای پوشش سقف طبقه پایین با ضخامت حدود 5/12 میلی‌متر در برخی موارد به دلایل آكوستیكی و آتش اجزای زیر نیز به آنها اضافه می‌گردد

• كانال‌های میراگر (Resilient Channel) در زیر تیرچه‌های سقف كه به صورت عمود بر تیرچه‌ها قرار می‌گیرند.

• لایه‌های جاذب صوت مثل پشم سنگ كه در فضای خالی بین تیرچه‌ها قرار می‌گیرد.

• لایه‌های پانل گچی اضافی بر روی پانل گچی زیر سقف برای بهبود عملكرد صوتی و افزایش مقاومت در برابر آتش

• پوشش لایه بتنی سبك بر روی كف به ضخامت 3 سانتی‌متر برای بهبود عملكرد صوتی كف

برای كاهش تراگسیل هوابرد در كف می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

• جداسازی پانل‌های گچی از تیرچه‌های كف
• افزایش جرم واحد سطح لایه‌ها
• استفاده از لایه‌های جاذب صوت
• به حداقل رساندن تراگسیل جناحی در محل اتصال دیوار به كف

در اجرای سقف‌های سازه‌های فولادی جدار نازك در اغلب موارد، یك یا چند لایه گچی توسط كانال‌های میراگر (
RC) به تیرچه‌های سقف متصل می‌گردند و از اتصال مستقیم پانل گچی به تیرچه جلوگیری می‌گردد. به این نوع سقف‌ها، سقف میراگر (كف میراگر) می‌گویند. استفاده از كانال‌های میراگر در مقایسه با اتصال مستقیم پانل گچی به تیرچه، تراگسیل‌های هوابرد و كوبه‌ای را همزمان بهبود می‌بخشد.
سقف‌های میراگر صداهای زیر 50 هرتز كه مربوط به صداهای راه رفتن بوده و كاملاً قابل شنود توسط ساكنین هستند را كاهش می‌دهد.
4-3- عملكرد سازه‌هایفولادی جدار نازك در برابر آتش
همانطور كه در بخش‌های قبلی اشاره شد، مقاومت در برابر آتش سازه‌های فولادی جدار نازك، پارامتری است كه بر روی طراحی جزئیات و نوع مصالح مورد استفاده در دیوارها و كف‌های این ساختمانها تأثیر گذار است.
در تعیین مقاومت در برابر آتش، از پارامتر
FRR (Fire Resistance Rating) استفاده می‌شود. میزان مقاومت در برابر آتش یك سیستم بر مبنای زمان معرفی می‌شود. به عبارت دیگر FRR پارامتری بر مبنای دقیقه و یا ساعت می‌باشد. FRR=1 نشان دهنده مقاومت یك ساعت برای آن سیستم ساختمانی می‌باشد. این پارامتر نشان دهنده این است كه اگر سازه‌ای تحت تأثیر یك حریق مستقیم در داخل ساختمان قرار گیرد، حداقل تا رسیدن به این زمان (FRR)، پیوستگی و پایداری خود را حفظ نموده و تخریب نخواهد شد.
تخریب ایجاد شده در اجزای سازه بدلیل افزایش میزان حرارت سطح فلز و در نتیجه كاهش مقاومت آن، اتفاق می‌افتد. در شكل (9) نمودار تغییرات مقاومت تسلیم فولادهای سرد نورد شده و گرم نورد شده در برابر تغییرات دمای سطح فلز ارائه شده است. همانطور كه مشاهده می‌گردد با افزایش دمای فلز، مقاومت تسلیم آن كاهش می‌یابد. بدلیل ضرایب اطمینان‌های موجود در طراحی، اجزای سازه‌ای در حالت بارگذاری سرویس، تحت اثر نیروی برابر 50 درصد ظرفیت مجاز عضو قرار دارند.
این بدان معنی است كه سازه تا زمانی كه مقاومت تسلیم اجزای فلزی به حدود 50 درصد مقاومت تسلیم حالت اولیه آنها برسد می‌تواند در برابر حرارت و آتش، پایداری و پیوستگی خود را حفظ نماید. از نمودار شكل (9) مشخص است كه برای اجزای سرد نورد شده در دمای حدود 400 درجه سانتیگراد، مقاومت تسلیم فولاد به میزان 50 درصد مقاومت تسلیم اولیه افت می‌نماید. لذا می‌توان نتیجه گرفت كه میزان مقاومت در برابر آتش سازه‌های فولادی جدار نازك (
FRR)، میزان زمانی است كه دمای سطح اجزای فلزی سازه‌ای به حدود 400 درجه سانتیگراد برسد.
شكل 9- نمودار تغییرات مقاومت تسلیم فولاد در اثر تغییر حرارت
نمودارهای شكل (10)، منحنی‌های مقاومت
زمان بدست آمده برای دیوارهای باربر، تحت اثر 100 درصد بار طراحی آنها را نشان می‌دهد. این منحنی‌ها برای دیوارهای باربر سازه‌های فولادی جدار نازك با پوشش پانل‌های گچی متفاوت ارائه شده است. این نتایج از تحقیقات انجام شده توسط AISI بدست آمده است. در این منحنی PT مقاومت دیوار یا عضو فلزی در دمای محیط می‌باشد. خط افقی در این منحنی‌ها نشان دهنده نسبت  ، ضریب اطمینان در نظر گرفته شده در طراحی می‌باشد.
محل تقاطع این خط با منحنی‌ها، نشان دهنده میزان مقاومت در برابر آتش دیوارها در 100 درصد بار طراحی شده می‌باشد. خط‌چینهای بالای نمودار حد مجاز زمان است كه در آن سازه برای تحمل بارهای وارده كاملاً پیوستگی خود را حفظ می‌نماید و پس از گذشتن از خط افقی سازه به تدریج مقاومت خود را از دست داده و گسیخته می‌گردد.
شكل 10- نمودار مقاومت زمان برای دیوارهای باربر تحت اثر 100 درصد بار طراحی
سازه‌های فولادی جدار نازك به دلیل نوع نصب و مصالحی كه در پوشش دیوارها و كف‌ها استفاده می‌شود، دارای مقاومت خوبی در برابر آتش می‌باشند. لذا در اغلب موارد در صورتی كه معیار خاصی به لحاظ مقاومت در برابر آتش مدنظر نباشد، تركیبی كه برای دیوارها و كف‌ها به لحاظ آكوستیكی جوابگو باشد، معیارهای مقاومت در برابر آتش را نیز برآورده می‌نماید.
پوششهای گچی دیوارها و كف‌های سازه‌های فولادی جدار نازك، بیشترین تأثیر را در بهبود عملكرد در برابر آتش این سازه‌ها دارا می‌باشند.
پانل‌های گچی مورد استفاده در این سازه‌ها در دو نوع معمولی و مقاوم در برابر آتش (
Type X) می‌باشند. پانل‌های گچی Type X دارای مقاومت در برابر آتش بالایی بوده و در صورت استفاده از این لایه‌ها، عملكرد در برابر آتش بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
با افزایش تعداد و ضخامت لایه‌های گچی پوشش دیوارها و كف‌ها، می‌توان عملكرد در برابر آتش این سازه‌ها را بهبود بخشید. در بخش انتهایی گزارش جزئیات اجرایی متفاوتی با
FRR ‌های مختلف ارائه شده است كه نشان دهنده اثر نوع، تعداد و ضخامت پانل‌های گچی بر روی مقاومت در برابر آتش این سازه‌ها می‌باشد. همچنین استفاده از لایه‌های پشم سنگ در فضاهای خالی داخل كف باعث بهبود عملكرد در برابر آتش می‌گردد.

4-4- مقررات و ضوابط عایق بندی و تنظیم صدا
در آئین‌نامه‌ها و مراجع مختلف، ضوابط عایق بندی صوتی برای فضاهای مختلف و ساختمان با كاربریهای مختلف ارائه شده است. این ضوابط در طول سال‌های متمادی با انجام تحقیقات بر روی معیارهای مختلف تأثیرگذار در عملكرد صوتی ساختمانها، آزمایشات متعدد و مطالعات آماری برای راحتی ساكنین و .... شكل گرفته است. این تحقیقات همچنان به طور پیوسته در كشورهای صنعتی در حال انجام بوده و در بازه‌های زمانی مختلف با یافته‌های جدید، ضوابط آئین‌نامه‌ای نیز تغییر پیدا می‌كند. به عنوان نمونه پارامتر تراگسیل هوابرد
STC در كشورهای كانادا و آمریكا در سال 1990 از مقدار 45 به 50 افزایش پیدا نموده است.
به لحاظ ضوابط آكوستیكی ساختمانها در ایران، در سالهای اخیر فعالیت‌هایی صورت گرفته كه نتیجه آن تهیه و ارائه یك كتابچه مقررات ملی ساختمان با عنوان ’’مبحث 18- عایق‌بندی و تنظیم صدا‘‘ می‌باشد.
با توجه به اینكه مبحث 18 مقررات ملی در سالهای اخیر و با استفاده از ضوابط پایه‌ای آئین‌نامه‌های معتبر جهان شكل گرفته است، لذا ضوابط و مقررات ارائه شده در آن در حد استانداردهای معتبر جهانی است.
در این بخش بر مبنای مقررات ملی مبحث هجدهم، ضوابط حداقل قابل قبول برای فضای مختلف و برای سه نوع كاربری ساختمانهای مسكونی، هتل‌ها و ساختمانهای اداری و تجاری ارائه می‌گردد.
در جدول (6) حداقل
STC‌های مورد نیاز برای جدا كننده‌های ساختمانهای اداری و تجاری ارائه شده است.

جدول6- حداقل شاخص كاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداكننده‌ها در ساختمانهای اداری و تجاری

عنوان
 حداقل شاخص كاهش صدای وزن یافته (STC) به dB
جداكننده اتاقهای اداری، مراكز كامپیوتری، سالن‌های عمومی بانك‌ها از فضای بیرونی ساختمان
 35
جداكننده میان اتاقها در ساختمانهای اداری و تجاری
 45
جداكننده اتاقها در ساختمانهای اداری و تجاری از راهرو
 30

مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان برای حداكثر تراز صدای كوبه‌ای تراگسیل شده از سقف میان طبقات، رعایت حداكثر تراز صدای كوبه‌ای معمول شده وزن یافته (IIC) به مقدار 50 دسی بل در ساختماهای مذكور در بند (18-2) مقررات ملی، كه شامل ساختمانهای مسكونی، هتل‌ها و اداری تجاری می‌باشد، الزامی ‌است.


4-5- ضوابط مربوط به مقاومت حداقل در برابر آتش

ضوابط تعیین شده برای بحث آتش در سازه‌های كوتاه چند طبقه (
Low Rise)، نسبت به سازه‌های بلند بسیار آسانتر و سهل الوصول‌تر است. به طوریكه برای سازه‌های تك خانوار آئین‌نامه‌ها و مراجع ضوابط خاصی را بر آتش تعیین نمی‌نمایند.

برای ساختمانهای چند طبقه و آپارتمانی كه سازه‌های فولادی جدار نازك نیز در این محدوده قرار می‌گیرند، در مراجع و آئین‌نامه‌های مختلف، ضوابط متفاوتی ارائه شده است. برخلاف ضوابط آكوستیك كه ضوابط مشخص و یكنواختی دارد، بدلیل تأثیر پارامترهای متعدد در بحث آتش سوزی، این ضوابط پراكنده و متنوع می‌باشد. از جمله پارامترهایی كه در بحث مقاومت در برابر آتش، تأثیر گذار است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-
 اهمیت ساختمان
-
 تعداد ساكنین و خانوارهای موجود در ساختمان
-
 تعداد طبقات
-
 نوع سیستم تأسیساتی و سیستم اطفاء حریق پیش بینی شده برای ساختمان
-
 وجود منابع آتش‌زا در نزدیكی ساختمان و میزان خطر آتش سوزی
-
 زمان مورد نیاز برای رسیدن امداد و آتش نشانی
-
 فواصل ساختمانها از یكدیگر
-
 نوع ارتباط فضاهای مجزا به یكدیگر (زون بندی ساختمان)
-
 و ....

لذا در مورد میزان مقاومت در برابر آتش یك ساختمان، باید با توجه به شرایط ساختمان و پارامترهای اشاره شده در فوق، طراح تصمیم گیری نماید و كلیه اجزای مختلف ساختمان، متناسب با آن طراحی و اجرا گردد.
به طور كلی می‌توان گفت كه ضوابط ارائه شده برای ساختمانهای كوتاه به لحاظ مقاومت در برابر آتش سوزی(
FRR) 45 دقیقه تا یك ساعت می‌باشد.
در ایران متأسفانه ضوابط و آئین‌نامه خاصی به لحاظ آتش سوزی و تعیین میزان مقاومت حداقل مورد نیاز برای سازه‌ها در هنگام آتش سوزی، وجود ندارد. تنها مرجع مسئول در این زمینه، فعلاً سازمان آتش نشانی بوده كه یك سری ضوابط داخلی دارد كه بر مبنای آن، طرح تهیه شده برای ساختمانها را ارزیابی نموده و یا اینكه پس از اتمام ساخت بر مبنای بازدید محلی نواقص و یا نیازهای آتش نشانی را اعلام می‌نماید.

در این بخش از گزارش چند سری جزئیات اجرایی برای دیوارها ارائه می‌گردد. این جزئیات و نوع مصالح به كار رفته در آنها، مستقیماً از گزارشات و نتایج آزمایشات مؤسسات برداشت شده است. با توجه به تعدد آزمایشات و مراجع انجام دهنده آزمایشات، یك دسته بندی كلی برای جزئیات دیوارها و كف‌ها صورت گرفته و ترجیحاً از جزئیاتی كه استفاده از آنها در پروژه‌های آتی محتمل‌تر است، استفاده شده است.
این جزئیات به نوعی انتخاب شده است كه حداقل مقادیر
STC و IIC تعیین شده توسط مقررات ملی (مبحث هجدهم) را برآورده نماید. همچنین جزئیاتی كه دارای STC و IIC بالاتر از مقادیر آئین‌نامه‌ای می‌باشند نیز ارائه شده است تا در صورت نیاز به شرایط خاص و یا بالا بردن كیفیت آكوستیكی ساختمان، بتوان از این جزئیات استفاده نمود. در كنار پارامترهای صوتی سعی شده است این جزئیات حداقل‌های مورد نیاز برای میزان مقاومت در برابر آتش را نیز دارا باشند.
لذا در پروژه‌های آتی با توجه به نوع پروژه، كاربری آن و مشخصات و معیارهای مورد نظر برای آن، می‌توان از جزئیات اجرایی دیوارها و كف‌های ارائه شده در این بخش، تركیب مورد نظر را انتخاب و در پروژه استفاده نمود.
با توجه به جزئیات دیوارها در این سیستم، دیوارهای خارجی
dB45-40 STC و دیوارهای مابین واحدهای مسكونی dB 55-50 STC را تأمین می نمایند
5- آلترناتیوهای مختلف برای اجزای سیستم دیوارها، كف‌ها، سقف‌ها و در و پنجره
5-1- پوشش کف ها:
در این سیستم ساختمانها برای پوشش کف طبقه همکف می توان از یک دال بتنی به ضخامت 10
cm و اجرای سرامیک و یا کفپوش و... استفاده کرد , همچنین برای پوشش کف طبقات بعد از نصب   joistهای کف طبقه می توان از سیستم های زیر استفاده کرد:
1.
 نصب plywood به ضخامت 15mm بر روی joist  ها و اجرای یک لایه ملات ماسه سیمان به ضخامت حدود 3cm روی plywood و اجرای سرامیک یا کفپوش و ... 
2.
 می توان با توجه به کاربری سازه،  برای كاهش بار مرده کف، لایه ملات ماسه سیمان را حذف کرده و کفپوش و سرامیک را با استفاده از چسب  روی plywood اجرا کرد.
3.
 استفاده از ورق هاس سینوسی با ضخامت حدود 0.8mm به جای plywood و اتصال مستقیم آنها به joistهای کف و سپس مش بندی با آرماتور نمره 8 و بتن ریزی به ضخامت حدود 8cm و اجرای سرامیک و کفپوش روی آن. در این مورد بار مرده کف نسبت به حالت های قبل افزایش می یابد.
 لازم به توضیح می باشد در تمام موارد ذکر شده از عایق حرارتی و صوتی در فاصله بین joistها استفاده می شود.
5-2-پوشش دیوارها:
در این سیستم برای پوشش دیوارهای داخلی بعد از قرار دادن عایق صوتی و حرارتی بین
studهای دیوار از پانل های گچی به ضخامت 15mm برای پوشش studها در هر دو طرف استفاده می‌شود و سطح پانل های گچی را بعد ازtape  بندی و بتونه کاری می توان با رنگهای مرسوم در کلیه ساختمانها و یا کاغذ دیواری و یا پوشش های چوبی و پلاستیکی و..... نهایی کرد.
برای دیوار های خارجی در قسمت بیرونی دیوار از یک لایه
plywood به ضخامت 15mm استفاده می شود. روی plywood  كلیة نماهای مرسوم شامل انواع پلاسترها، نمای آلومینیومی، پانل سیمانی و ... قابل اجرا می باشد. اجرای سنگ با اتصالات مكانیكی و یا چسب صورت می پذیرد. معمولاً سنگ ها  با ضخامت بیشتر از 10 میلی متر می باشند.
5-3-در و پنجره‌ها:
در این سیستم ساختمانی از نظر نوع در و پنجره هیچگونه محدودیتی نداشته و می توان از انواع
p.v.c ، u.p.v.c ، چوبی ویا آلومینیومی با شیشه های دو جداره یا تک جداره استفاده کرد.
5-4- پوشش سقفها:
سقف این نوع ساختمان ها در دو نوع تخت و یا شیبدار اجرا می شود. در سقف های تخت طول دهانه نسبت به حالت شیبدار کم می‌باشد.
در سقف های تخت می توان از گزینه های زیر به عنوان پوشش سقف استفاده کرد:
1.
 اجرای plywood روی joist های سقف و سپس اجرای ملات شیب بندی و اجرای لایه ایزوگام
2.
 با توجه به کاربری ساختمان در صورت کم بودن تردد های بعد روی سقف می توان ملات شیب بندی را حذف کرده و ایزوگام را به طور مسقیم روی plywood اجرا کرد.
3.
 می توان از ورق های سینوسی روی joistها استفاده کرد و مانند کف ها بعد از مش بندی، یک لایه بتن به ضخامت حدود 8cm اجرا کرد و بعد از اجرای ملات شیب بندی لایه ایزوگام را اجرا کرد.
در صورت استفاده از سقف شیبدار گزینه های زیر قابل اجرا می باشد:
1.
 نصب plywood روی سازه و اجرای سقف سفالی مانند ویلاها
2.
 استفاده از ساندویچ پانل ها روی سازه های سبک مانند ساختمانهای اداری و صنعتی
3.
 استفاده از ورقهای فلزی و یا سفالهای رنگی روی سازه مانند سایه بانها

صفحات جانبی

سلام به وبلاگ مهندسین آینده ساز خوش آمدید "شما میتوانید مقالات مربوط به رشته های عمران و معماری را از این وبلاگ دریافت کنید. همچنین شما می توانید برای دیدن نمونه کارای ماکت سازی به قسمت مربوط مراجعه نمائید"
سلام با شرکت در نظر سنجی ما را در ساخت یک وبلاگ ایده آل خود یاری کنید
ccxg2ry69w3kgps6pwe.jpg شمادوستان می توانید مطالبی که می خواهید در این وبلاگ باشد را برای ما مطرح کنید تا درصورت موجود بودن در آرشیو آن را در وب بگذاریم با تشکر از شما میثم دمی "

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Bahar-20 بهاربیست

Powered by WebGozar


آخرین پست ها


نویسندگان


نظرسنجی

  • کدام یک از موضوع های این وبلاگ برای شما جذابتر بوده ؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها


]چاپ یاداشت

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>
blog
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

سلام دوستان از بازیدتان کمال تشکر را دارم <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> Add to Favorites <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> آپلود عکس
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو