مزایای آلكونام


بی شك بیشترین استفاده از آلكونام در صنایع ساختمانی است. ساخت ورقهای تركیبی آلومینیوم در ابتدا با هدف ایجاد مصالحی در جهت سبك سازی ساختمان و ایجاد آزادی كامل در طراحی معماری آن بوده است ، كه متعاقباً در صنایع دیگر نیز به كار گرفته شد . اما برتری آلكونام در مقایسه با سایر مصالح جایگزین در صنعت ساختمان فقط در سبك سازی نیست :

 

- 1سبك سازی وزن سازه ها یكی از مهمترین معضلات صنعت ساختمان وزن زیاد سازه هاست ، كه باعث می شود سهم بیشتری از نیروی زمین لرزه را دریافت كنند . همچنین مصالح سنگی وآجری و شیشه های استفاده شده در نمای ساختمانها به دلیل وزن بالایشان بیشتر در معرض خطر جدا شدن از نما و پرتاب شدن بر روی محل گذر عابران قرار دارند . وزن زیاد و حجم بالای سنگ ومصالح مشابه ، استفاده از زیر سازیهای سنگین تری را نیز می طلبد . دراین راستا اخیراً در ساختمان های بلندتر از 4 طبقه كمتر از مصالح سنگی درشت وآجری استفاده می كنند . بدین شكل نمای سیمانی ، پلاسترهای معدنی و ورقهای آلومینیومی وتركیبی ( آلكونام ) بیشتر در مركز توجه قرار گرفته اند . با یك مقایسه كوچك میتوان به ارزش استفاده آلكونام در سبك سازی ساختمان پی برد . همانگونه كه مشاهده می شود وزن واحد سطح آلكونام در مقابل دیگر مصالح مصرفی در نمای ساختمان پایین تر است .

 

-2 كاهش هزینه های جانبی با توجه به قیمت پایین آلكونام در مقابل سنگ های گرانیتی مرغوب و سنگهای مهندسی ، شیشه های رنگی با كیفیت و 000 انتخاب آلكونام یك تصمیم به صرفه و كاملاً اقتصادی است . به جز كاهش هزینه ها در خرید با كاهش هزینه ها در نصب نیز روبرو هستیم ، چرا كه آلكونام این قابلیت را دارد كه به راحتی در كارگاه ساخت برش خورده ، خمیده شود و به شكل مورد نظر درآید ونصب گردد بدین ترتیب هزینه های انتقال مصالح شكل گرفته از كارخانه به محل پروژه و هزینه های بالای زیر سازی ونصب كاهش خواهد یافت . نكته دیگر سرعت بالای نصب آلكونام است . همچنین با توجه به پرت بالای مصالح سنگی نما چه در حمل و نقل و چه در هنگام نصب ، آلكونام از كمترین میزان خسارات اقتصادی در این مقوله برخوردار است .

-3 روشهای شكل دهی و فرم دهی آسان آلكونام به راحتی و با استفاده از ابزار معمولی و رایج صنعت مربوطه بریده شده ، خم و كمانی می شود وبه شكلهای مورد نظر در می آید . درحالی كه حتی افراد كم تجربه نیز با رعایت نكات مرتبط با محصول می توانند نسبت به نصب آن اقدام نمایند . در ادامه به ابزارها و روشهای نصب آلكونام اشاره خواهد شد .

 -4 از بین رفتن محدودیت ها در استفاده از ایده های مختلف طراحی محصول آلكونام به راحتی در اندازه های مورد نظر طراح و با رنگهای متنوع و زیبا برش می خورد و طرح مورد نظر را حاصل خواهد نمود . خواست هر معمار حاصل شدن منحنی ها ، كمان ها ، چند وجهی ها ، حلقوی ها ، و 000 متنوع برای خلق چیدمان مطلوب و مورد نظر است . آلكونام متضمن وقوع این رویداد خواهد بود .