معرفی ماشین آلات ساختمانی وراهسازی " شناخت اسکریپرها "
همواره دو مورد صرفه جویی اقتصادی و انجام طرح طبق برنامه زمان بندی شده از نکات مهم پروژه های مختلف است و انتخاب نوع ماشین آلات و تعداد آن برای کارهای مختلف تاثیر مستقیمی در زمان اجرا و هزینه پروژه دارد برای انتخاب ماشین آلات مورد نیاز هرپروژه لازم است که شناختی از ماشین آلات داشته باشیم در قسمت های بعدی سایرماشین آلات معرفی خواهند شد

 اسکریپر

اسکریپر( زداینده )

 

 


اسکریپر ماشینی است که از آن برای عملیات تسطیح و محل هایی که بکارگیری بولدوزر اقتصادی نیست استفاده میشود زیرا در مناطقی که فاصله حمل متوسط است نه از بولدوزر میتوان استفاده کرد ونه از ماشین های با سرعت زیاد چرا که اقتصادی نیست.در واقع اسکریپر نوعی ماشین حفار استاز اسکریپر میتوان برای کندن بارگیری حمل و تخلیه مواد استفاده کرد . وسیله مناسبی برای عملیات خاکی حجیم است و برای انجام کارهای تکمیلی مانند تسطیح هم استفاده میشود.اسکریپرها دارای 3 قسمت عمده هستند :1-مخزن (جام) 2- صفحه نگهدارنده خاک در جام3-بخش تخلیه کننده خاک. این ماشین ها دارای دو دسته موتور دار و بدون موتور هستند بعضی اسکریپر ها توسط تراکتور های چرخ لاستیکی یا زنجیری کشیده میشود وبعضی از آنها بخشی از یک تراکتور-اسکریپر هستند.در مواردی که فاصله حمل زیاد است از اسکریپرهای لاستیک دار یا دو موتوری استفاده میشود. اگر بخواهند از بولدوزر برای هل دادن اسکریپر ها استفاده کنند بر روی بولدوزر تیغه کوشن که ویژه هل دادن اسکریپرها طراحی شده نصب میشود. لازم به ذکر است که اسکریپر ها قادر به انجام کار 5 نوع از ماشین آلات راهسازی هستند:1- کندن مواد خاکی (بولدوزر) 2- خاک کنده شده را بارگیری میکند ( لودر ها) 3- حمل مواد حفاری شده (کامیون ها یا واگن ها) 4-قادر به تسطیح سطح راه هنگام تخلیه و پخش مواد بارگیری شده است (گریدر ها) 5-میتواند جاده را کوبیده وغلتک بزند.(غلتکها)**"نباید انتظارداشت که هریک از کارهای ذکر شده دقیقا همانند ماشین آلات خاص همان کار انجام گیرد