مجموعه مهندسی عمران (کد 1264)


رشته امتحانی

گرایش‌ها

مواد امتحانی

مجموعه مهندسی
عمران
(کد 1264)

1- سازه
2- مهندسی زلزله
3- مکانیک خاک و پی
4- راه و ترابری
5- مهندسی آب
6- سازه‌های هیدرولیکی
7- سازه‌های دریایی
8- برنامه‌ریزی حمل و نقل
9- مهندسی مدیریت و ساخت
10- مهندسی محیط زیست
11- مهندسی رودخانه
12- مهندسی آب و فاضلاب

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- ریاضیات
3- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح 1- تحلیل سازه‌ها 1)
4- مکانیک خاک و پی‌سازی
5- مکانیک سیالات و هیدرولیک
6- طراحی (سازه‌های فولادی 1 و 2، سازه‌های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه)
کلیه دروس با ضریب 1

همانطور که میبینید دروس پی‌سازی و هیدرولیک و سازه‌های فولادی 1 و 2، سازه‌های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه به منابع ارشد اضافه شده

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد عمران

 

.زبان تخصصی
.
ریاضیات
.
مقاومت مصالح (قابل توجه دانشجوهای ورودی ۸۵)
.
تحلیل سازه ها
.
مکانیک خاک
.
مکانیک سیالات

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب....

 

 


مکانیک خاک :
.
طبیعت خاکها و کانی های رسی 2. حدود اتربرگ و دانه بندی 3. طبقه بندی خاکها 4. روابط وزنی حجمی 5. تراکم در خاک 6. تنش در خاک 7. آب در خاک ( یکبعدی و چند بعدی ) 8. تحکیم 9. مقاومت برشی 10. پایداری شیروانی 11. رانش در خاک

مقاومت مصالح :
.
تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ، انرژی کرنشی الاستیک ، تنش برشی و کرنش برشی ، تفاوتهای تنش نرمال و تنشهای برشی
.
تبدیلات تنش ، دایره مور ، تبدیلات تنش مهم ( تنش تک محوره ، برش خالص ، تنش هیدرواستاتیک ) ، تبدیلات کرنش ، دایره مور برای کرنش
.
اثر پواسن ، قانون هوک برای تنشهای چند محوره ، تنشهای سه محوره
.
تغییر حجم ، کرنش حجمی ، مدول بالک
.
تنش در پوسته های جدار نازک تحت فشار
.
تحلیل تنش میله های نامعین ، سیستم های معادل فنر سری ، فنر موازی
.
تحلیل تنش میله های مرکب ، اثر حرارت ، تغییر شکل ناشی از وزن میله
.
معادلات دیفرانسیلی تعادل تیرها ، رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی ، ممان گسترده
.(
مقاومت خمشی تیرها و اساس مقطع تیرهای هموژن ( تک ماده ای
.
تیرهای مرکب ( چند ماده ای ) ، خمش توام با نیروی محوری ، بار محوری خارج از مرکز ، هسته مقطع
.
توزیع تنش برشی در مقاطع مستطیل و غیره ، تعیین جریان برش در مقاطع جدار نازک ، اصل پیوستگی جریان برشی ، مرکز پیچش ( مرکز برش))
.(
خمش نامتقارن ( دو محوره
.
تغییر شکل ناشی از خمش در تیرها
.
پیچش مقاطع دایره ای شکل ، پیچش مقاطع جدار نازک بسته ، پیچش مقطع مستطیل ، پیچش مقاطع جدار نازک باز
.
کمانش ستونها، رابطه اولر ، طول موثر ستونها ، تنش بحرانی ، بار بحرانی ، ستونهای صلب با فنر

تحلیل سازه ها :
.
مقدمه : اصول ایستایی ، انواع تکیه گاه ها ، درجه آزادی ، جسم صلب
.
اصول ترکیب اجسام صلب
.
روابط شرطی و نامعینی داخلی در سازه ها
.
تشخیص سازه های اسکلتی
5.
تشخیص خرپاها
.(
تحلیل خرپاهای معین استاتیکی ( روش گره ها و مقطع زدن
.
خط تاثیر ، روش مولر برسلاو ، خط تاثیر ساز های معین استاتیکی ( تیر ، قاب ، خرپا ) ، کاربردهای خط تاثیر
.
(
محاسبه تغییر شکلهای خمشی در تیرها ( قضایای لنگر سطح ، روش تیر مزدوج
(.
روشهای انرژی برای محاسبه تغییر شکل سازه ها ( کار حقیقی ، قضیه کاستیلیانو ، روش کار مجازی
.
روشهای تحلیل سازه های نامعین : روش نیروها ( سازگاری تغییر شکلها ) ، قضیه حداقل انرژی ، روش شیب افت ، روش توزیع لنگر کراس

مکانیک سیالات :
تعاریف عمومی و خواص سیالات
هیدرواستاتیک و فشار در سیالات
نیروی شناوری و تعادل اجسام شناور
سکون نسبی در سیالات
سینماتیک سیالات و رابطه پیوستگی در سیالات
دینامیک سیالات و رابطه برنولی
وسائل اندازه گیری دبی ( وانتوری متر اریفیسسرریز پیتوت )
تحلیل ابعادی و قوانین مدلسازی در سیالات
جریان لایه ای و روابط آن بین صفحات موازی و لوله های تحت فشار
رابطه در مومنتم
جریان آشفته در لوله های تحت فشار
خط انرژی و گرادیان هیدرولیکی در سیستم های تحت فشار
لوله های موازی و سری

ریاضیات :
ریاضیات 1 و 2 عمومی :
اعداد مختلطجبر خطی حد و پیوستگی مشتق و کاربردهای آن بحث های اولیه انتگرال تکنیکهای انتگرال گیری کاربردهای انتگرال انتگرالهای ناسره دنباله ها و سریها توابع دو متغیره ( مسایل حد و مشتقات جزئی ) هندسه تحلیلی بحث های مربوط به عملگر نابلا مسایل اکسترمم در توابع دو متغیره میدانهای برداری ( انحناء ... ) – انتگرالهای دوگانه انتگرالهای سه گانه انتگرالهای منحنی الخط نوع اول و دومقضیه گرین انتگرالهای منحنی السطح نوع اول و دوم قضیه دیورژانس قضیه استوکس

معادلات :
بحث های مقدماتی تبدیل لاپلاس معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر مسایل خاص در معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول مسیرهای قائم و پوش دسته منحنی ها حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی معادلات لژاندر و بسل
مواد امتحانی

بر اساس برنامه سال گذشته آزمون سراسری، داوطلبان شرکت در آزمون سراسری تنها پاسخگوی سؤالات 6 درس از دروس پایه رشته خود خواهند بود. این دروس عبارتند از:
1-
زبان عمومی و تخصصی 2- ریاضیات
3-
مقاومت مصالح 4- تحلیل سازه
5-
مکانیک خاک 6- مکانیک سیالات

ضریب کلیه دروس در آزمون سراسری برابر 1 بوده و دروس از اهمیت مساوی نسبت به یکدیگر برخوردار می‌باشن